Polityka Prywatności i Plików Cookies

Poniższa Polityka prywatności i plików cookies na domenie www.ka-met.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „ciasteczek” (ang. cookies), służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika.

§1 Definicje
W celu lepszego rozumienia poniższej polityki prywatności i plików cookies, wyjaśniamy kilka istotnych definicji:

 1. Administrator – KA-MET LIDIA JÓŹWIAK, ul. Kanałowa 14, 62-060 Piekary, NIP 6981005200, REGON: 410255642
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.ka-met.pl oraz subdomenach.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KA-MET LIDIA JÓŹWIAK, ul. Kanałowa 14, 62-060 Piekary, NIP 6981005200, REGON: 410255642;

§3 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),​
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

§4 Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (np. firmie księgowej, firmie dostarczającej hosting, firmie transportowej itp); Dane osobowe będące w posiadaniu Administratora mogą zostać udostępnione, w przypadku kontroli zleconej przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, upoważnionemu pracownikowi Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

§5 Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

 • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,​
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

§6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

§7 Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

§8 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;

§9 Administrator może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§10 Zakres zbieranych danych  

 1. Dane pobierane automatycznie przez serwer 

Administrator zbiera dane automatycznie podczas przeglądania strony internetowej przez Użytkownika (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.)

 1. Dane zbierane podczas kontaktu przez formularz kontaktowy

W celu skontaktowania się przez dostępny na stronie formularz kontaktowy, należy podać takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego oraz uzyskania wyceny lub złożenia zamówienia.

§11 Wykorzystywanie przekazywanych danych  

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia.

Niektóre dane zbierane automatycznie mogą być użyte w celach marketingowych i statystycznych, do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej (web analytics).

Dane gromadzone na podstawie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator danych osobowych, może udostępnić dane osobowe osobom trzecim, wyłącznie wówczas gdy nakazują tego obowiązujące przepisy prawa.

§12 Wykorzystywanie ciasteczek „cookies”  

Administrator systemu może wykorzystywać pliki „cookies” do identyfikacji przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik strony, tak aby umożliwić mu korzystanie w pełni z witryny.

§13 Zabezpieczanie danych osobowych  

Komunikacja miedzy komputerem Użytkownika a serwerem zbierającym dane osobowe, jest zaszyfrowana w trakcie przekazywania danych osobowych poprzez użycie protokołu SSL. Serwis ma swój certyfikat.

W bazie danych strony znajdują się jedynie informacje, podane przez użytkownika niezbędne do realizacji zamówienia oraz do obsługi całego procesu sprzedażowego. Baza danych zabezpieczona jest przed ingerencją osób trzecich poprzez system haseł, oddzielne konta administratorów.

§14 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§15 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, oglądanych podstron serwisu,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika  w serwisie
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 7. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 9. Świadczenia usług reklamowych
 10. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 11. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics oraz reCAPTCHA [Google Inc. z siedzibą w USA]
  2. Facebook Pixel [Facebook Inc. z siedzibą w USA]

§16 Możliwości określenia warunków przechowywania i dostępu dla Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie z poziomu przeglądarki zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§17 Zmiany polityki prywatności i plików cookies

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w jej treści na tej stronie.

§18 Kontakt z Administratorem  

Kontakt z Administratorem jest zapewniony poprzez pocztę elektroniczną: biuro@ka-met.pl.